Čerpací stanice Michal's Tank Plzeň-Křimice

Benzín

Benzín je kapalina ropného původu používaná především jako palivo v zážehových spalovacích motorech.

Benzín Natural 95
Benzín Natural 95

Benzín se skládá především z alifatických uhlovodíků získávaných frakční destilací ropy, s přídavkem isooktanu nebo aromatických uhlovodíků toluenu a benzenu ke zvýšení oktanového čísla. Běžně se přidávají také malá množství různých aditiv, například pro zlepšení výkonu motorů a snížení škodlivých emisí. Některé směsi mohou obsahovat významné množství ethanolu jakožto alternativního ekologického paliva.

Benzín se vyznačuje vyšší těkavostí, než motorová nafta.

Benzín je také používán jako rozpouštědlo, zejména pro ředění nátěrových hmot.

Benzin se vyrábí destilací z ropy.

Michal's Tank

Provozovna:
Chebská 594/49
Plzeň-Křimice

Kontakt:
Telefon:


Čerpací stanice Plzeň-Křimice